Ook uw scootmobiel kunt u goed en goedkoop verzekeren!

Uw scootmobiel moet u minimaal WA verzekeren


Met de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) bent u verzekerd voor schade die u met uw scootmobiel toebrengt aan iemand anders, of aan de spullen of het motorvoertuig van iemand anders.

Wilt u een uitgebreidere scootmobielverzekering? Kies dan voor Volledig Casco dekking.

WA, meest gekozen voor een gunstige prijs!

 • Vergoedt schade die u aan anderen/andermans spullen toebrengt.
 • Geen vergoeding voor diefstal en brand
 • Geen vergoeding voor schade na aanrijding met loslopende dieren.
 • Geen nieuw- en aanschafwaardegarantie.
 • Geen vergoeding voor schade aan uw eigen scootmobiel, bijvoorbeeld na een aanrijding.

Volledig Casco, de meest volledige dekking!

 • Vergoedt schade die u aan anderen/andermans spullen toebrengt.
 • Vergoedt diefstal en brand.
 • Uitbreidbaar met 1 jaar Aanschaf-waardegarantie bij total loss of diefstal.
 • Vergoedt schade aan uw eigen scootmobiel, bijvoorbeeld na een aanrijding.

Algemene informatie over deze verzekering


Ook op de scootmobiel bent u een volwaardige deelnemer aan het verkeer, dus ook daar kunnen anderen tegenaan rijden. Of u veroorzaakt schade met uw scootmobiel bij iemand anders.

U kunt zich bij Dircken & Partners gelukkig goedkoop verzekeren. Wij gaan voor u op zoek naar de verzekering die het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een scootmobielverzekering

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, snorfiets, brommobiel of fiets met hulpmotor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw bromfiets schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Keuze: pechhulp

Met de Pechhulpdekking bent u verzekerd van hulp bij mechanische pech. Deze dekking wordt bij veel verzekeraars uitgevoerd door de ANWB.

Keuze: schade aan uw bromfiets

Bij de dekking Aanrijding is schade aan uw bromfiets verzekerd. Daarnaast zijn uw helm en kleding, tot een maximum van € 350,- verzekerd als uw bromfiets bij de schadeoorzaak betrokken is.

Keuze: diefstal of total loss

Bij dekking Diefstal vergoeden verzekeraars bij een bromfiets, snorfiets, brommobiel als u 1e eigenaar bent:

 • de aanschafwaarde, als de bromfiets niet ouder is dan 12 maanden
 • het verzekerd bedrag, als de bromfiets ouder is dan 12 maanden

Beide vergoedingen worden vanaf de leeftijd van 13 maanden verminderd met 1,8% per maand. Dagwaarde bij niet 1e eigenaar.

Bij de fiets met hulpmotor vergoeden verzekeraars de aanschafwaarde als u de 1e eigenaar bent en de fiets met hulpmotor nog geen 36 maanden oud is. U krijgt de dagwaarde als u niet de 1e eigenaar bent.

Keuze: schade door brand en natuur

Bij de dekking Diefstal vergoeden verzekeraars schade door hagel, storm, maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen, en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden verzekeraars schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: Pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp mee verzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals het bouwjaar van uw bromfiets.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval van een ongeluk de schade (voertuigschade, letselschade en bijkomende kosten en schade door ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Ongevallenverzekering voor opzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn:

 • Bij overlijden € 3.000,-
 • Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,-.
Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij schade door opzet, roekeloos gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als u het voertuig hebt opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten en wanneer u onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen. Ook keren verzekeraars niet uit: bij schade door het tanken van verkeerde brandstof, als u langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Dief­stal

Bij dekking Diefstal is diefstal niet verzekerd van een bromfiets, snorfiets of fiets met hulpmotor als het standaard slot en een aanvullend slot niet gebruikt zijn. Standaard slot: een slot dat door de fabrikant is gemonteerd.

Aanvullend slot: is een ART goedgekeurd slot bij: - Bromfiets en snorfiets van categorie 3 of hoger. - Fiets met hulpmotor van categorie 2 of hoger.

Andere bestuurder

Rijdt er iemand anders op uw bromfiets e.d., die jonger is dan 25 jaar? En staat hij niet als regelmatige bestuurder op het polisblad? Dan is de schade niet verzekerd.

Let op

Premies voor bromfietsverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 013 - 53 08 190.

Eigen risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is geen eigen risico van toepassing. Bij de dekkingen Diefstal en Aanrijding bedraagt het eigen risico per schadegebeurtenis  € 125,-. Hebt u een fiets met hulpmotor? Dan hebt u een eigen risico van € 20,- per schadegebeurtenis. Bij een brommobiel is het eigen risico € 300,-.

Bel met ons kantoor voor meer informatie: 013 - 53 08 190.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan Dircken & Partners. Stuur een e-mail naar info@dircken.nl. Of bel met 013 - 53 08 190!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

Vraag bij Dircken & Partners om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!